onsdag 9. februar 2011

Informasjonskløft?

Jo mer du vet, jo større forutsetning har du for å forstå.

Dette gjelder informasjonskløfter, som er noe vi stadig vekk opplever som et økende skille i dagens samfunn, blant hvem som får inn mye informasjon og ikke, og akkurat utsagnet til Else Marie Nes i klassen passer veldig godt her; “jo mer du vet, jo større forutsetning har du for å forstå”.

Jeg skal i denne oppgaven prøve å få fram forskjellige forklaringer og synspunkter på hvorvidt media er med på å skape informasjonskløfter eller ei. Jeg vil både ta for meg synspunkter for og i mot dette og prøve å svare så utfyllende som mulig. i oppgaven kommer det ikke fram hvilke medier dette gjelder, jeg velger derfor de mest vanlige basismediene vi har og som folk flest har tilgang til. Jeg vil videre i oppgaven også presisere hvordan media skaper, forsterker og motvirker informasjonskløfter. Jeg føler også det er relevant å få med hvordan informasjonskløfter har utviklet seg i takt med samfunnet.

2 kommentarer:

  1. En god innledning Rawaz! :) Du har fått frem mye av det sentrale her. Fint at du presiserer hva du ønsker å skrive om i oppgaven. Kreativt å burke sitatet til Else Marie i denne sammenheng også. Bra at du konkretiserer hvilke type medier det er snakk om også! :) Et tips kan være å henvise til konkrete kilder i innledning når det gjelder definisjonen av informasjonskløfter. Kanskje du finner ulike vinklinger av dette ordet som du kan bruke? Kanskje kunne du avrundet innledningen med en hoved-problemstilling som gjorde at du fikk en naturlig overgang til hoveddelen? Dette er bare forslag fra min side, men du har gjort en god jobb!

    SvarSlett
  2. Sitatet fra Else Marie er utmerket. Det tydeliggjør hva det hele dreier seg om. Få fram tydeligere hvilke basismedier vi har, her TV, radio og avis. Jeg liker den siste innfallsvinkelen, hvordan informasjonskløfter har utviklet seg i takt med samfunnet.

    SvarSlett